Aracab Physiotherapy and Osteopathy

Demani una cita
o sol·liciti informació
933 72 85 98

Osteopatia

La Osteopatia és un enfocament assistencial diferent, el qual, a partir d'un sistema de diagnòstic i tractament específic, posa especial atenció en l'estructura del individu i en els problemes mecànics que en la mateixa poden aparèixer.

Es basa en els Principis que va formular el seu precursor: el Dr A. T. Still (1828-1917) qui, a partir de l'acurada observació dels seus pacients i de l'aplicació de seus profunds coneixements d'Anatomia i Biomecànica va postular que la salut i el correcte funcionament de l'individu depenen de la integritat estructural global del cos. Still va dibuixar al cos humà com una Unitat Indivisible en la qual l'Estructura (Sistema Múscul-Esquelètic, òrgans i vísceres) i la Funció del organisme estan íntimament relacionades i depenen l'una de l'altra.

Es tracta d'una Teràpia únicament Manual; totalment complementària amb la medicina al•lopàtica o convencional en el seu objectiu comú d'ajudar el pacient, i que cal situar també dins d'un context de prevenció, de conservació, i de millora de
lasalut.

Mitjançant l'Osteopatia ajudem a reequilibrar l'organisme centrant-nos en la estructura, millorant d'aquesta manera el funcionament del cos. S'utilitzen per al tractament Tècniques suaus i segures, adaptades a cada pacient ia les seves necessitats,tenint sempre en compte l'edat, el sexe, la tipologia i l'estat de salut del mateix, etc.

L'osteòpata veu el pacient com un tot en el que ment, cos i esperit interactuen i es relacionen recíprocament, i en el qual els teixits del mateix, influencien i es veuen influenciats per la fisiologia interna i la homeòstasi. Parlem de teixits i no només d'ossos, lligaments, músculs i tendons. Els osteòpates
treballen amb tots els teixits i fluids corporals, encara que sovint utilitzen el
sistema musculoesquelètic per arribar a teixits menys accessibles.

Indicacions

Entre les principals indicacions d'aquest tipus d'enfocament terapèutic cal destacar totes aquelles disfuncions musculoesquelètiques que cursin amb dolor a nivell de la columna vertebral i de les extremitats i que són causades per traumatismes, accidents, moviments repetitius, males postures, alteracions de la funció visceral, estrès, etc. També és molt eficaç en el tractament de: migranyes, vertígens, bruxisme i problemes d'oclusió temporomandibular, otitis, trastorns circulatoris, digestius, endocrins, traumàtics, ginecològics, pediàtrics, etc.

Malgrat que l'Osteopatia sigui potser més coneguda pel tractament del dolor d' esquena (lumbàlgies, cervicàlgies, dorsàlgies, etc.) és també molt efectiva com tractament d'altres tipus de símptomes com:

-Trastorns Múscul-Esquelètics: contractures musculars, tendinitis, etc.

-Trastorns Respiratoris: refredats de repetició, sinusitis, tos no productiva,etc.

-Trastornsdigestius: còlon irritable, restrenyiment, acidesa, espasmesabdominals, etc.

-Trastorns Genito-Urinaris: incontinència, dolors menstruals, dispanèuria,etc.

-Problemes i seguiment de l'Embaràs: mal d'esquena o ciàtiques, doloringuinal, etc.

-Trastorns pediàtrics: còlics, vòmits, seqüeles derivades de l'aplicació deortodòncies, trastorns dela son, hiperactivitat, dificultat d'aprenentatge,dislèxia, alteracions delcreixement, etc.

-Prevenció de lesions i de disfuncions en l'organisme, que puguincomportar futures molèsties o malalties. Millora de l'estat vital.

-Altres: Estrès, migranyes tensionals, cansament generalitzat.

La Osteopatia és una medicina reconeguda per la OMS i per la majoria de països d’ Occident. L’ únic professional autoritzat a aplicar-la es el Osteòpata que en el cas d’ Espanya per obtenir el seu títol ha d’haver cursat uns estudis mínims de quatre anys en una de las escoles reconegudes pel ROE (Registre de Osteòpates d’ Espanya). El ROE forma part de la EFO (Europen Federation of Osteopaths). Ambdues institucions vetllen pel bon funcionament de la professió, que es tradueix en una gran garantia i seguretat per als pacients.